Chị Huyền

Hôm trước tôi có chứng từ cần gửi cho con đang du học tại Anh. Tôi cũng tìm hiểu nhiều nơi thì thấy Navina tư vấn nhiệt tình nhất nên gửi qua Navina. Dịch vụ tốt, hồ sơ giao tới tay con tôi nên sau này tôi cứ gửi qua Navina thôi.

Images: 
Chức vụ: 
Nội trợ