Chị Ngọc

Muốn gửi cá khô Việt Nam sang cho người thân bên nước ngoài ăn vì ở đó không có. Tự gửi thì lại không biết kê khai hải quan nên dùng dịch vụ Navina, nhân viên tư vấn rõ ràng và đóng gói cẩn thận sạch sẽ. Cảm ơn Navina

Images: 
Chức vụ: 
Kinh doanh tại gia