Hương Giang

Công ty mình hay gửi thư và chứng từ đi nước ngoài, cứ mỗi lần gọi Navina là họ đến tận nơi để lấy thư đi gửi, dịch vụ rất nhanh vì mấy ngày sau là người bên ấy nhận được ngay và đặc biết chưa thấy thất lạc bao giờ nên mình rất an tâm.

Images: 
Chức vụ: 
Nhân viên văn phòng