Mỹ Hạnh

Mình nghe nói gửi thực phẩm đi không dễ vì cần kiểm định bảng MSDS, mình hơi lúng túng vì không biết phải làm sao. Từ khi có Navina tư vấn thì mình mới biết làm sao gửi thực phẩm đi được. Cám ơn Navina

Images: 
Chức vụ: 
Nội trợ